برچسب: نمایشگاه دروپا

اخبار صنعت چاپ

نمایشگاه دروپا

نمایشگاه دروپا یکی از بزرگترین و مهمترین نمایشگاه ها در حوزه چاپ می باشد که در شهر دوسلدورف آلمان، هر چهار سال یکبار برگزار می گردد. در این نمایشگاه از ملزومات چاپ، پیش از چاپ و ملزومات پس از چاپ و تولید کتندگان کاغذ رو نمایی شده و بازدیدکنندگان می توانند از آنها بهره مند شوند.

دروپا 2020
اخبار صنعت چاپ

نمایشگاه دروپا سال 2020 را در بر می گیرد

دروپا، انگیزه های قاطعی برای چاپ، رسانه، تولید بسته بندی و کاربردهای صنعتی – به ویژه در بازارهای عمودی – فراهم می کند