کامپوزیت انیمیشن چیست ؟

یکی از مهمترین بخش های انیمیشن، کامپوزیت یا ترکیب بندی است. پس از اینکه عناصر ما در انیمیشن متحرک سازی شدند و جان بخشی به اجزای هر پلان صورت گرفت و بصورت جداگانه رندر شدند، آنها باید با هم ترکیب شوند. چرا که پلان هایی که ساخته می شود، بصورت تک تک و جدا از هم قرار دارند، که در این بخش کامپوزیشن، تمامی پلان ها به یکدیگر وصل شده و در اصطلاح ترکیب شده و بصورت یک فیلم می شوند.

کامپوزیت آخرین مرحله ی فعالیت بر روی جلوه های بصری کار می باشد که تمام عناصر بصری چندگانه از منابع مختلف را به یک تصویر واحد تبدیل می کند. این مرحله می تواند ترکیبی پیچیده از فیلم، تصاویر و عناصر دیگر باشد و یا دو تصویری که به سادگی بر روی یکدیگر قرار داده می شود.

پلان هایی که ترکیب می شوند، عموما به اصلاحاتی نیاز دارند که شامل اصلاح رنگ و سایر جزئیات می شود که در این مرحله پردازش نهایی می شوند و برای مرحله بعدی ساخت انیمیشن آماده می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید