طراحی تراکت

طراحی تراکت

وقتی در خیابان در حال قدم زدن هستید و شخصی یک تراکت به شما می دهد چه کار می کنید؟ آیا آن را مشتاقانه بررسی می کنید؟ یا بدون آنکه آن را بررسی کنید دور می اندازید؟ راستی آخرین باری که یک تراکت را گرفتید، واقعا به آن توجه کردید !؟ فکر کردن درباره اینکه چه چیزی می تواند شما را مجذوب کند، شروع بسیار خوبی برای طراحی یک تراکت است. چرا که روزانه تراکت های بسیار زیادی چاپ و توزیع می شوند و بلافاصله پس از توزیع مستقیم به سطل زباله می افتند.