چاپ فاکتور فروش

توسط چاپ دیجیتال و افستدر ۶ آذر ۱۳۹۶
خلاصه مطالب پنهان
چاپ فاکتور فروش

چاپ فاکتور فروش

فاکتور فروش سندی رسمی است که در ازای خرید و پرداخت وجه، توسط فروشنده به خریدار ارائه می شود. در حال حاضر تقریبا تمام شرکت ها، ارگان ها و مجموعه ها برای رسیدگی به امور حسابداری و همچنین اعلام هزینه ها برای مالیات سالانه خود، به ارائه فاکتور نیاز دارند. این مسئله فروشنده را بر این میدارد که حتما نسبت به چاپ فاکتور فروش اقدام نماید.

ارائه فاکتور به مشتری برای هر دو طرف حائز اهمیت است. از آنجایی که معمولا فاکتورها بصورت دو برگی چاپ می شوند ( غیر از ارگان ها و مجموعه های بزرگ که نیاز به چاپ فاکتورهای سه برگی یا چهار برگی دارند ) این فرصت برای فروشنده پیش می آید که میزان فروش ماهانه یا سالانه خود را محاسبه کند. همچنین میتواند میزان بدهی مشتریان خود را که در فاکتورهای فروش درج شده اند به راحتی محاسبه کند. و در نهایت اینکه از آنجا که بسیاری از اقلام فروشی قیمت ثابتی در بازار ندارند، فروشنده می تواند در سری های بعدی خرید مشتری، با توجه به فاکتور قبلی، مبلغی که برای ایشان در نظر گرفته شده بود را در نظر داشته باشد.

 

ابعاد و جنس فاکتور فروش

فاکتورهای فروش به صورت استاندارد در سایزهای A4 ، A3 و A5 چاپ می شوند . چاپ این فاکتورها هم به صورت تک رنگ ( مشکی، قرمز، سبز، آبی ) و هم به صورت چهار رنگ صورت می گیرد. که باز هم به دو دسته ی کاغذ معمولی و کاغذ کاربن لس تقسیم می شوند. برای نوشتن بر روی فاکتورهای معمولی نیاز به گذاشتن کاربن است، ولی در فاکتورهای کاربن لس، با توجه به نوع خاص کاغذ، نیازی به کاربن وجود ندارد و نوشته ای که بر روی نسخه اول انجام می شود بصورت خودکار بر روی برگه دوم نیز نوشته می شود.

از خدمات پس از چاپ این نوع فاکتورها می توان به صحافی منگنه یا سرچسب، پرفراژ و شماره اشاره نمود .

چاپ روشا از طراحی فاکتور فروش تا چاپ آن را برای شما انجام خواهد داد، لطفا در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

لیست قیمت چاپ فاکتور

لیست قیمت فاکتور کاغذ کاربن لس تک رنگ مشکی افست – عمودی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره310.000430.000
A52000 شماره520.000700.000
A55000 شماره1.050.0001.430.000
A41000 شماره500.000680.000
A42000 شماره860.0001.170.000
A45000 شماره1.700.0002.380.000
A31000 شماره880.0001.240.000
A32000 شماره1.420.0002.000.000
A35000 شماره3.130.0004.530.000
B51000 شماره380.000500.000
B52000 شماره590.000830.000
B55000 شماره1.190.0001.680.000
B41000 شماره630.000850.000
B42000 شماره990.0001.350.000
B45000 شماره2.170.0003.000.000

 

لیست قیمت فاکتور کاغذ کاربن لس تک رنگ مشکی افست – افقی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره440.000430.000
A52000 شماره540.000700.000
A55000 شماره1.080.0001.440.000
A41000 شماره680.000980.000
A42000 شماره880.0001.170.000
A45000 شماره1.700.0002.380.000
A31000 شماره1.240.0001.700.000
A32000 شماره1.450.0002.000.000
A35000 شماره3.130.0004.530.000
B51000 شماره495.000650.000
B52000 شماره600.000830.000
B55000 شماره1.190.0001.680.000
B41000 شماره850.0001.080.000
B42000 شماره990.0001.350.000
B45000 شماره2.170.0003.000.000

 

لیست قیمت فاکتور کاغذ کاربن لس دو رنگ مشکی و قرمز افست – عمودی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره390.000530.000
A52000 شماره630.000790.000
A55000 شماره1.170.0001.540.000
A41000 شماره590.000790.000
A42000 شماره970.0001.290.000
A45000 شماره1.880.0002.520.000
A31000 شماره980.0001.290.000
A32000 شماره1.590.0002.100.000
A35000 شماره3.190.0004.740.000
B51000 شماره470.000590.000
B52000 شماره690.0001.000.000
B55000 شماره1.280.0001.790.000
B41000 شماره720.000920.000
B42000 شماره1.120.0001.490.000
B45000 شماره2.190.0003.230.000

 

لیست قیمت فاکتور کاغذ کاربن لس دو رنگ مشکی و قرمز افست – افقی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره390.000530.000
A52000 شماره630.000790.000
A55000 شماره1.280.0001.630.000
A41000 شماره590.000790.000
A42000 شماره990.0001.290.000
A45000 شماره1.870.0002.530.000
A31000 شماره990.0001.300.000
A32000 شماره1.600.0002.100.000
A35000 شماره3.190.0004.760.000
B51000 شماره480.000590.000
B52000 شماره690.0001.060.000
B55000 شماره1.290.0001.790.000
B41000 شماره730.000950.000
B42000 شماره1.190.0001.490.000
B45000 شماره2.200.0003.230.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ کاربن لس چهار رنگ افست – عمودی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره490.000590.000
A52000 شماره740.000940.000
A55000 شماره1.290.0001.590.000
A41000 شماره680.000840.000
A42000 شماره1.060.0001.320.000
A45000 شماره1.930.0002.670.000
A31000 شماره1.070.0001.380.000
A32000 شماره1.760.0002.340.000
A35000 شماره3.480.0004.900.000
B51000 شماره490.000630.000
B52000 شماره800.0001.040.000
B55000 شماره1.390.0001.870.000
B41000 شماره790.000980.000
B42000 شماره1.270.0001.570.000
B45000 شماره2.280.0003.200.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ کاربن لس چهار رنگ افست – افقی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره490.000630.000
A52000 شماره540.000930.000
A55000 شماره1.080.0001.280.000
A41000 شماره680.000880.000
A42000 شماره880.0001.330.000
A45000 شماره1.700.0001.980.000
A31000 شماره1.070.0001.240.000
A32000 شماره1.450.0002.320.000
A35000 شماره3.130.0003.490.000
B51000 شماره495.000680.000
B52000 شماره600.0001.040.000
B55000 شماره1.190.0001.390.000
B41000 شماره790.000850.000
B42000 شماره990.0001.580.000
B45000 شماره2.170.0002.280.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ تحریر 80 و الوان 60 تک رنگ مشکی افست – عمودی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره245.000345.000
A52000 شماره430.000540.000
A55000 شماره780.0001.080.000
A41000 شماره430.000520.000
A42000 شماره690.000890.000
A45000 شماره1.330.0001.890.000
A31000 شماره690.000900.000
A32000 شماره1.180.0001.550.000
A35000 شماره2.450.0003.490.000
B51000 شماره340.000430.000
B52000 شماره530.000680.000
B55000 شماره895.0001.220.000
B41000 شماره530.000680.000
B42000 شماره770.0001.000.000
B45000 شماره1.390.0002.000.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ تحریر 80 و الوان 60 تک رنگ مشکی افست – افقی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره290.000340.000
A52000 شماره430.000540.000
A55000 شماره790.0001.100.000
A41000 شماره430.000520.000
A42000 شماره690.000890.000
A45000 شماره1.340.0001.890.000
A31000 شماره700.000900.000
A32000 شماره1.170.0001.550.000
A35000 شماره2.440.0003.490.000
B51000 شماره340.000430.000
B52000 شماره520.000680.000
B55000 شماره890.0001.210.000
B41000 شماره530.000670.000
B42000 شماره780.0001.000.000
B45000 شماره1.390.0002.000.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ تحریر 80 و الوان 60 دو رنگ مشکی افست – عمودی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره360.000450.000
A52000 شماره560.000690.000
A55000 شماره920.0001.270.000
A41000 شماره480.000610.000
A42000 شماره740.0001.000.000
A45000 شماره1.400.0001.980.000
A31000 شماره750.000990.000
A32000 شماره1.220.0001.700.000
A35000 شماره2.600.0003.690.000
B51000 شماره390.000520.000
B52000 شماره580.000760.000
B55000 شماره970.0001.290.000
B41000 شماره580.000770.000
B42000 شماره820.0001.170.000
B45000 شماره2.620.0002.190.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ تحریر 80 و الوان 60 دو رنگ مشکی افست – افقی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره350.000450.000
A52000 شماره570.000710.000
A55000 شماره940.0001.280.000
A41000 شماره480.000610.000
A42000 شماره740.0001.020.000
A45000 شماره1.400.0001.990.000
A31000 شماره780.000990.000
A32000 شماره1.240.0001.720.000
A35000 شماره2.600.0003.710.000
B51000 شماره390.000520.000
B52000 شماره590.000780.000
B55000 شماره990.0001.310.000
B41000 شماره590.000770.000
B42000 شماره830.0001.190.000
B45000 شماره1.590.0002.210.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ تحریر 80 و الوان 60 چهار رنگ افست – عمودی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره410.000525.000
A52000 شماره640.000650.000
A55000 شماره1.000.0001.310.000
A41000 شماره580.000700.000
A42000 شماره860.0001.000.000
A45000 شماره1.480.0002.170.000
A31000 شماره830.0001.060.000
A32000 شماره1.330.0001.530.000
A35000 شماره2.760.0003.800.000
B51000 شماره440.000570.000
B52000 شماره690.000890.000
B55000 شماره1.080.0001.370.000
B41000 شماره700.000850.000
B42000 شماره960.0001.160.000
B45000 شماره1.700.0002.380.000

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ تحریر 80 و الوان 60 چهار رنگ افست – افقی

ابعادتعداددو نسخهسه نسخه
A51000 شماره430.000550.000
A52000 شماره650.000800.000
A55000 شماره1.100.0001.320.000
A41000 شماره590.000720.000
A42000 شماره870.000990.000
A45000 شماره1.500.0002.200.000
A31000 شماره840.0001.070.000
A32000 شماره1.350.0001.550.000
A35000 شماره2.820.0003.820.000
B51000 شماره440.000580.000
B52000 شماره690.000710.000
B55000 شماره1.080.0001.380.000
B41000 شماره720.000850.000
B42000 شماره960.0001.200.000
B45000 شماره1.690.0002.400.000

 

فاکتور رسمی مالیاتی کاربن لس

ابعاد و نوع برگ100 عددی200 عددی500 عددی1000 عددی
A4 دو برگی340.000390.000440.000640.000
A4 سه برگی390.000440.000490.000740.000
2 دیدگاه
  1. خیلی ممنون از سایت مفیدتون سایت خیلی خوبی دارین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *