طراحی بسته بندی

چاپ دیجیتال

صنایع غذایی طی سالهای متمادی رشد صعودی زیادی داشته است. شرکت های تولید کننده در تلاشند طعم های جدید و گوناگونی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و در این راستا به دنبال روش هایی برای ترغیب مشتریان به خرید هستند. رقابت زیاد در صنعت مواد غذایی باعث شده که برندها برای جذب مشتری، دست به دامن هنر شوند. در واقع یکی از مهمترین عوامل موثر بر مصرف کنندگان، طراحی و ظاهر بسته بندی مواد غذایی است.