طراحی کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت

از طراحی قدیمی کارت ویزیت خود راضی هستید ؟ آیا این امر باعث شده تا افرادی که آن را از شما میگیرند، نزد خود نگه دارند؟ فکر می کنید کارت ویزیت شما ارزش نگهداری را ندارد و مخاطبانتان پس از رفتن رفتن آن را دور می اندازند ؟ اگر از جواب هیچ یک از این سوالات مطمئن نیستید، به این معنی است که کارت ویزیت شما، آن چیزی که باید باشد، نیست! شما به یک کارت ویزیت موثر و قدرتمند نیاز دارید که بتواند به تمام سوالات بالا پاسخ دهد.