طراحی لوگو

طراحی لوگو

نشان و آرم اختصاصی که متعلق به یک سازمان، شرکت، گروه یا فرقه باشد را لوگو می گویند. امروزه شما هیچ کسب و کار ایده آلی که یک لوگوی مختص به خود را نداشته باشد را مشاهده نمی کنید. لوگوها علاوه بر رسمی کردن کسب و کار شما باعث می شوند در ذهن مخاطبان نقش ببندید و با هر بار دیده شدن آن، کیفیت و قدرت کارتان را به مخاطبانتان یادآوری کنید. بعنوان مثال شما هر کجا تصویری از یک سیب گاز زده را ببینید نا خود آگاه نام شرکت اپل و محصولات با کیفیت آن در ذهنتان تداعی می شود.