تفاوت PPI و DPI در چیست؟

PPI و DPI دو عبارت مهم است که هر کسی با تصاویر کار می کند باید بداند. دو عبارت رزولوشن یا وضوح یک تصویر باید تعریف شود و هر ویژگی اشاره به مدیا جداگانه دارد.

PPI و DPI عموما به طور متناوب جای همدیگر به جای هم استفاده می شوند و نباید این گونه باشد. فهم اینکه چگونه آنها متفاوت از هم باشد و چگونه هر یک از آنها در پروژه شما بکارگیری شود و تو را قادر به تولید پرینت کیفیت نماید تا تصاویر دیجیتال برای وب را بهینه نماید و  نهایتا زمان قابل ارزش برای خود ذخیره نمایید. با این گفته، فرض کنید که این عبارت ها دارای ساختار متفاوتی باشد و تفاوت بین PPI و DPI را در نظر بگیرید.

 

تفاوت بین PPI و DPI چیست؟

PPI رزولوشن در پیکسل های تصویر دیجیتال را توصیف می کند در حالی که DPI مقداری از نقاط رنگی بر روی تصویر چاپ شده را توصیف می کند.

اگرچه PPI به صفحه نمایش اشاره می کند،  این همچنین بر روی اندازه پرینت طرح تو اثر می گذارد و بنابراین کیفیت خروجی تاثیر گذار می باشد. DPI، از طرفی دیگر، چیزی برای انجام پرینت اولیه و دیجیتال ندارد.

 

 

رزولوشن PPI

معنای PPI چیست؟

PPI یا پیکسل در هر اینچ، اشاره به تعداد ثابت پیکسل ها دارد که یک صفحه می تواند چگالی پیکسل ها در تصویر دیجیتال را می تواند نمایش دهد. تعداد پیکسل اشاره به تعداد پیکسل ها در طول و عرض تصویر دیجیتال یعنی ابعاد تصویر در پیکسلها دارد. پیکسل ها یا المان های تصویر کوچکترین بلوک های تصویر دیجیتال است. در هر تصویر خود و زوم کنید و و می توانید مربع های رنگی را ببنید و این ها همان پیکسل ها است.

 

PIXELS vs SUBPIXELS jpg RV5U DJM

هر پیکسل از RGB زیرپیکسل تشکیل شده است.

 

PIXEL COUNT

تعداد پیکسل ابعاد تصویر را مبتنی بر تعداد پیکسل ها

توصیف می کند.

PPI

PPI یا چگالی پیکسل مقدار جزئیات یک تصویر مبتنی

بر تمرکز پیکسل ها را توصیف می کند.

 

در پیکسل ها، زیر پیکسل هایی شامل المان های نوری آبی و سبز و قرمز است که چشم انسان نمی تواند ببیند چون پردازش رنگی جمع شونده در یک پیکسل که در سطح پیکسل ظاهر می شود، ترکیب می شود. این علتی است که چرا PPI از مدل رنگی RGB که به مدل رنگی جمع شونده مشهور است، استفاده می کند. این نمی تواند در چاپ وجود داشته باشد و فقط در نمایش الکترونیکی تصاویر مانند صفحات تلویزیونی، مانیتورهای کامپیوتری و فتوگرافی دیجیتال وجود دارد.

 

 

چه زمانی از PPI استفاده می شود؟

از PPI در زمانی که با تصاویر دیجیتال کار می کنید، استفاده کنید. PPI در تهیه فایل هایی برای چاپ بسیار قابل استفاده است (اگرچه DPI توسط چاپگر فیزیکی استفاده می شود- در بخش DPI زیر دیده می شود). یک تصویر با PPI بالاتر تمایل دارد تا به کیفیت بالاتر برسد چون دارای چگالی پیکسل بالاتر است اما در 300 PPI صادر می شود و عموما به صورت کیفیت استاندارد صنعتی در نظر گرفته می شود.

LOWER PPI

نتایج رزولوشن PPI پایین تر در جزئیات پایین تر

HIGHER PPI

نتایج رزولوشن PPI  بالاتر در تصویر تیزتر و جزئیات بیشتر

 

چون افزایش PPI اندازه فایل تو را افزایش می دهد، تو نیاز به استفاده از PPI بالا در صورت نیاز دارد. برای مثال، زمان چاپ  شامل جزئیات خوب بیشتری در سطح براق است و بهتر است در استفاده از رزولوشن بالاتر در نظر گرفته  می شود. چاپ یک تصویر بر روی پارچه نیاز به رزولوشن بالاتر ندارد چون در بافت ماده از بین می رود. PPI  بر روی توزیع در سایت اهمیت ندارد چون چگالی پیکسل مانیتور شما ثابت است. یک تصویر  72 PPI و یک تصویر 3000 PPI  به طور مشابه در صفحه شما ظاهر می شود. این ابعاد پیکسل ( مقدار پیکسل ها از چپ به راست و بالا به پایین ) است که اندازه و جزئیات تصویر تو را تعیین خواهد نمود.

 

چگونه رزولوشن PPI را تنظیم کنیم یا تغییر دهیم؟

Step1

پنجره مستندات جدید در فتوشاپ تو را مجبور به تنظیم پیکسل ها در رزولوشن اینچ در شروع می کند.

 

برنامه های راستر ( نرم افزاری که با مدیا مبتنی بر پیکسل کار میکند) مانند فتوشاپ تو را مجبور به تنظیم رزولوشن PPI در شروع کار تولید یک سند می کند. تو قادر خواهی بود تا رزولوشن لیست شده با سایر پارامترها در پنجره سند جدید را پیدا نمایی.

اگر نیاز به افزایش رزولوشن در یک تصویر برداری که  اخیرا تولید شده است، تو باید آن را دوباره نمونه برداری کنی. نمونه برداری دوباره فرآیند تغییر مقداری از پیکسل ها در یک تصویر است که در آن این نرم افزار پیکسل هایی را برای محافظت از کیفیت تصویر تولید یا حذف خواهد کرد.

در فتوشاپ، تو می توانی با طی مسیر Image > Image Size اینکار را انجام دهی.  در پنجره اندازه تصویر، تو گزینه هایی برای تغییر عرض، ارتفاع و رزولوشن PPI تصویرت خواهی داشت. گزینه “Resample” را انتخاب کن و “Preserve Details” را تنظیم کن تا چگونگی انجام فتوشاپ در پیکسل های جدید را انتخاب کنید.

 

ChangePPIresolution

پنجره اندازه تصویر به تو انتخاب هایی برای تنظیم رزولوشن در فتوشاپ را می دهد.

 

تو می توانی رزولوشن را در صورتی که PPI را در مقدار کمتر تنظیم کردی، کاهش دهی. زمانی که شمارش پیکسل کاهش می یابد، اندازه تصویر و ابعاد کاهش می یابند. تو رزولوشن را در زمانی که PPI را تنظیم می کنی به مقدار بالاتر افزایش می دهی. این به تصویر اجازه می دهد تا در اندازه بزرگتری چاپ شود.

بهتر است که از تغییر PPI در تصویر موجود را هر زمانی که ممکن است اجتناب نمایید. فرآیند نمونه برداری دوباره نیاز به فتوشاپ برای تولید پیکسل های جدید از چرک نویس دارد. زمانی که فتوشاپ قادر به خواندن پیکسل های اطراف است و حدسیات درستی را در مورد اینکه هر پیکسل کدام رنگ را باید داشته باشد را ارائه می دهد و کامپیوترها در تصویرهای“seeing” که انسان می تواند ببیند بد هستند. بنابراین کامپیوتر پیکسل هایی را تولید می کند که می تواند نتایج ناخواسته ای را بر روی  تصویر داشته باشند.

 

 

چاپ DPI

معنای DPI چیست؟

DPI یا نقطه ها در هر اینچ، اشاره به مقدار رزولوشن یک پرینتر فیزیکی دارد. پرینترها یک تصویر را دوباره را با پخش نقطه های کوچک دوباره تولید می کند و تعداد نقطه ها در اینچ بر روی مقدار جزئیات و کل کیفیت چاپ تاثیر می گذارد.

DOTS

نقاط پرینتر رنگهای CMYK را ترکیب می کند

DPI

DPI مقدار جزئیات در یک تصویر را مبتنی بر تمرکز نقطه های چاپگر را توصیف می کند.

 

DPI از مدل رنگی CYNYK برای کنترل مقدار نور آبی، سبز و قرمز که از کاغذ سفید بازتاب می کند، استفاده می شود. این روش همچنین به عنوان مدل رنگی تفریقی مشهور است. نقاط هر رنگ در الگوهایی چاپ می‌شود و چشم انسان را به درک یک رنگ خاص از مجموعه می کند. DPI یک اندازه گیری از این چگالی است. این نقاط دارای اندازه ثابت هستند و رزولوشن فقط توسط تعداد نقاط ظاهر شده در هر اینچ تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

 

چه زمانی شما از DPI استفاده می کنید؟

زمانی که طرح شما برای چاپ فیزیکی می رود، پرینتر از DPI استفاده می کند. هر مدل  پرینتر از DPI منحصر به فرد خود بر اساس تنظیمات خود را تولید می کند. پرینترهای جوهری یک رزولوشن در حدود 300 تا 720 DPI را تولید می کند درحالی که پرینترهای لیزری تصاویری با کیفیت 600 تا 2400 DPI را تولید می کند.

DPI RESOLUTION

DPI بالاتر رزولوشن بالاتری دارد اما اندازه نقطه توسط پرینتر تغییر می کند.

 

استانداردی برای شکل و اندازه نقطه وجود ندارد بنابراین DPI بالاتر همیشه برابر با چاپ با کیفیت بالاتر نیست. نقاط تولید شده در 1200 DPI در مقابل 700 DPI بهتر به نظر می رسد. مجلات و کتاب ها عموما از 150 DPI برای تولید فتوگرافی استفاده می کند و روزنامه ها عموما از 85 DPI استفاده میکنند. از فروشگاه پرینت مشخصات پرینتر را برای پیدا کردن DPI مناسب برای پروژه خود را بپرسید.

 

 

مسائل مربوط به رزولوشن تصویر

دانستن اینکه چگونه باید از PPI استفاده کرد تو را قادر به تولید تصاویر با کیفیت بالا در هر زمان خواهد کرد. و دانستن اینکه چگونه باید DPI را دنبال کرد به تو برای ارتباط موثر با ماشین های چاپگر و متخصصین در صنعت چاپ ارتباط برقرار کنید. اگر تو چاپ کننده باشی، تمرکز اصلی شما بر روی PPI خواهد بود. اما درک فرآیند چاپ فیزیکی در صورتی که کار شما نیاز به پایه های ضروری دارد، مهم است.

سرانجام، گرچه بهترین طراحی می تواند تصویر رزولوشن تصویر ضعیف تخریب شود. این همان علتی است که شکما نیاز به کیفیت واضح کریستالی در طراحی های خود دارید و کار شما را به صورت کار یک طراح حرفه ای تبدیل می کند.

 

لینک منبع : PPI vs. DPI: what’s the difference? نوشته شده توسط : Colette Pomerleau ترجمه شده توسط چاپ روشا

دیدگاهتان را بنویسید