مسابقه بهترین طراحی سایت سال 2019 از نگاه وب سایت Awwwards

مسابقه بهترین طراحی سایت

وب سایت Awwwards  ( به معنی جوایز ) هر ساله مسابقه ای بین بهترین تیم های طراحی وب سایت به صورت آنلاین برگزار می کند و با استفاده از رای های مردم و داور هایی از پیش تعیین شده که بیشتر آنها برنده های سال های پیشین همین مسابقه، یا طراح های به نام جهان هستند. البته عمده ی نتیجه گیری از رای های مردم می باشد.

ما 30 تا از مهمترین نامزدهای برنده شدن امسال را به شما معرفی میکنیم و پس از آن شما هم میتوانید با یک کلیک رای دهید!

 

1. Nomadic Tribe

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : تیم Make Me Pulse از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 19/Feb/2019

لینک وب سایت

makemepulse 2019 website

 

CANALS .2

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Marcus Brown از هلند

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 23/Dec/2019

لینک وب سایت

canals amsterdam

 

3. L’occitane: Seeds of dreams

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط :  Merci-Michelاز فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 22/Nov/2019

لینک وب سایت

loccitane seeds of dreams website

 

4. Locomotive

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Locomotive از کانادا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 24/Jun/2019

لینک وب سایت

locomotive 1

 

5. Dogstudio

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Dog Studio از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 23/Apr/2019

لینک وب سایت

DOGSTUDIO AGENCY

 

6. Once Upon a Time in Hollywood

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Watson Design Group, Inc از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 08/Aug/2019

لینک وب سایت

onceuponatimemag website

 

7. Bruno Simon Portfolio

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Bruno Simon از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 11/Nov/2019

لینک وب سایت

bruno simon portfolio

 

8. Esperanto

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Robin Noguier از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 16/Dec/2019

لینک وب سایت

esperanto design 1

 

9. Lusion

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Lustion از انگلیس

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 20/May/2019

لینک وب سایت

lusion 1

 

10. ARCHI SITE MOBIUS

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : baqemono.inc. از ژاپن

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 03/Apr/2019

لینک وب سایت

asmobius 1

 

11. World Draw

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Active Theory از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 30/Apr/2019

لینک وب سایت

google maps ai site

 

12. BASIC® — MOVES

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : BASIC® از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 13/Feb/2019

لینک وب سایت

basic site

 

13. MA

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Retail 710 از سوئد

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 19/Aug/2019

لینک وب سایت

ma cannabis website

 

14. Travelshift

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Immersive Garden از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 10/Dec/2019

لینک وب سایت

travelshift website design

 

15. The Frontier Within

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Active Theory از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 23/Jul/2019

لینک وب سایت

frontierwithin thorne 1

 

16. Design Embraced

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Anthony Goodwin از بریتانیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 19/Sep/2019

لینک وب سایت

design embraced

 

17. Editorial New

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Locomotive از کانادا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 28/Oct/2019

لینک وب سایت

editorialnew

 

18. Hello Monday

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Hello Monday از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 07/Oct/2019

لینک وب سایت

hello monday website design

 

19. Dominic Berzins

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : MMXIX Collective از بریتانیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 07/Mar/2019

لینک وب سایت

dominic berzins 1

 

20. Zhenya Rynzhuk Folio 2019

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Zhenya Rynzhukاز امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 01/Oct/2019

لینک وب سایت

zhenyary 1

 

21. 2018 : Year in Review

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Green Chameleon از بریتانیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 04/Mar/2019

لینک وب سایت

2018 year in review 1

 

22. Disrupt

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : OUI WILL از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 06/Feb/2019

لینک وب سایت

ou will disrupt

 

23. Hi Fly

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Bürocratik از پرتقال

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 25/Jun/2019

لینک وب سایت

hifly website

 

24. Questions in the sky

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : BETC Digital Studioاز فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 20/Mar/2019

طراحی وب سایت

questions in the sky 1

 

25. ultranoir.com

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : ultranoir از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 05/Mar/2019

لینک وب سایت

ultranoir 1

 

26. RALLY

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Rally از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 14/Mar/2019

لینک وب سایت

rally 1

 

27. Violence is not my culture

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Adoratorio از ایتالیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 04/Sep/2019

لینک وب سایت

violence is not my culture

 

28. Microsoft by the Numbers

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Microsoft Story Labs از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 21/Jan/2019

لینک وب سایت

news.microsoft 1

 

29. Gucci Marmont

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Gucci از ایتالیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 06/Aug/2019

لینک وب سایت

marmont gucci 1

 

30. Ark-Shelter

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Ollie از بلژیک

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 17/Apr/2019

لینک وب سایت

ark shelter website design

 

در صورتی که وب سایت های معرفی شده، نظر شما را جلب کرد، می توانید از طریق وب سایت Awwwards.com به آنها رای دهید. همچنین می توانید توضیحات بیشتر درباره هر یک از وب سایت ها در وب سایت اصلی اوارد مطالعه نمایید.

 

منبع خبر : Site Of the year ترجمه شده توسط روشا

دیدگاهتان را بنویسید