مسابقه بهترین طراحی سایت سال 2019 از نگاه وب سایت Awwwards

مسابقه بهترین طراحی سایت

وب سایت Awwwards  ( به معنی جوایز ) هر ساله مسابقه ای بین بهترین تیم های طراحی وب سایت به صورت آنلاین برگزار می کند و با استفاده از رای های مردم و داور هایی از پیش تعیین شده که بیشتر آنها برنده های سال های پیشین همین مسابقه، یا طراح های به نام جهان هستند. البته عمده ی نتیجه گیری از رای های مردم می باشد.

ما 30 تا از مهمترین نامزدهای برنده شدن امسال را به شما معرفی میکنیم و پس از آن شما هم میتوانید با یک کلیک رای دهید!

 

1. Nomadic Tribe

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : تیم Make Me Pulse از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 19/Feb/2019

لینک وب سایت

 

CANALS .2

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Marcus Brown از هلند

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 23/Dec/2019

لینک وب سایت

 

3. L’occitane: Seeds of dreams

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط :  Merci-Michelاز فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 22/Nov/2019

لینک وب سایت

 

4. Locomotive

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Locomotive از کانادا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 24/Jun/2019

لینک وب سایت

 

5. Dogstudio

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Dog Studio از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 23/Apr/2019

لینک وب سایت

 

6. Once Upon a Time in Hollywood

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Watson Design Group, Inc از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 08/Aug/2019

لینک وب سایت

 

7. Bruno Simon Portfolio

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Bruno Simon از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 11/Nov/2019

لینک وب سایت

 

8. Esperanto

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Robin Noguier از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 16/Dec/2019

لینک وب سایت

 

9. Lusion

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Lustion از انگلیس

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 20/May/2019

لینک وب سایت

 

10. ARCHI SITE MOBIUS

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : baqemono.inc. از ژاپن

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 03/Apr/2019

لینک وب سایت

 

11. World Draw

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Active Theory از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 30/Apr/2019

لینک وب سایت

 

12. BASIC® — MOVES

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : BASIC® از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 13/Feb/2019

لینک وب سایت

 

13. MA

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Retail 710 از سوئد

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 19/Aug/2019

لینک وب سایت

 

14. Travelshift

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Immersive Garden از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 10/Dec/2019

لینک وب سایت

 

15. The Frontier Within

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Active Theory از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 23/Jul/2019

لینک وب سایت

 

16. Design Embraced

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Anthony Goodwin از بریتانیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 19/Sep/2019

لینک وب سایت

 

17. Editorial New

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Locomotive از کانادا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 28/Oct/2019

لینک وب سایت

 

18. Hello Monday

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Hello Monday از آمریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 07/Oct/2019

لینک وب سایت

 

19. Dominic Berzins

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : MMXIX Collective از بریتانیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 07/Mar/2019

لینک وب سایت

 

20. Zhenya Rynzhuk Folio 2019

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Zhenya Rynzhukاز امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 01/Oct/2019

لینک وب سایت

 

21. 2018 : Year in Review

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Green Chameleon از بریتانیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 04/Mar/2019

لینک وب سایت

 

22. Disrupt

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : OUI WILL از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 06/Feb/2019

لینک وب سایت

 

23. Hi Fly

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Bürocratik از پرتقال

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 25/Jun/2019

لینک وب سایت

 

24. Questions in the sky

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : BETC Digital Studioاز فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 20/Mar/2019

طراحی وب سایت

 

25. ultranoir.com

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : ultranoir از فرانسه

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 05/Mar/2019

لینک وب سایت

 

26. RALLY

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Rally از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 14/Mar/2019

لینک وب سایت

 

27. Violence is not my culture

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Adoratorio از ایتالیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 04/Sep/2019

لینک وب سایت

 

28. Microsoft by the Numbers

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Microsoft Story Labs از امریکا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 21/Jan/2019

لینک وب سایت

 

29. Gucci Marmont

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Gucci از ایتالیا

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 06/Aug/2019

لینک وب سایت

 

30. Ark-Shelter

از نامزد های مهم امسال

ساخته شده توسط : Ollie از بلژیک

تاریخ اتمام طراحی وب سایت : 17/Apr/2019

لینک وب سایت

 

در صورتی که وب سایت های معرفی شده، نظر شما را جلب کرد، می توانید از طریق وب سایت Awwwards.com به آنها رای دهید. همچنین می توانید توضیحات بیشتر درباره هر یک از وب سایت ها در وب سایت اصلی اوارد مطالعه نمایید.

 

منبع خبر : Site Of the year ترجمه شده توسط روشا

دیدگاهتان را بنویسید