مولتی کالر

مولتی کالر
اخبار صنعت چاپ

“مولتی کالر” موفقیت کارآموز را نشان می دهد

چند رنگ استراليا که همچنين بعنوان علامت  MCC شناخته می شود، مجموعه ای از کارآموزان موفق را در اختیار دارد که جوایز LIA را در استرالیای جنوبی از آن خود می کنند و دستورالعمل موفقیت آن را نيز با چاپگر استرالیايي به اشتراک گذاشته اند.