برچسب: فوجی زیراکس

فوجی زیراکس
اخبار صنعت چاپ

فوجی زیراکس رقابت طراحی ملی را راه اندازی می کند

فوجی زیراکس استرالیا مسابقه‌ی طراحی فن‌ آوری آینده‌‌ ی مطبوعات تولیدی ایریدیس خود را با هدف تربیت طراحان با نوآوری جدیدی در فن‌ آوری چاپ آغاز کرده‌است.