صنعت چاپ جوهر افشان

صنعت جوهرافشان
اخبار صنعت چاپ

آینده درخشان برای صنعت جوهر افشان

مارکوس تیمسون : چشم انداز جوهر صنعتی بسیار روشن است و آینده ی روشنی در انتظار بازار است” بر اساس بررسی جدیدی که توسط FM