برچسب: رنگ سال

رنگ سال 2020
اخبار صنعت چاپ

شرکت پنتون ، 294 رنگ جدید را اختراع کرده است

شرکت پنتون، 294 سایه رنگ جدید را به سیستم جوهرِ سیستم انطباق پانتون (PMS) اضافه کرده است – این اولین بروزرسانی از سال 2016 است، که تعداد کل سایه های رنگ را به 2100 عدد می رساند.