برچسب: راز لوگوی FedEx

راز هوشمندانه لوگوی تویوتا
اخبار طراحی

راز هوشمندانه لوگوی تویوتا

لوگوهای شرکت های خودروسازی اغلب از شناخته شده ترین نشان ها در دنیا هستند. بسیاری از لوگوهای معروف دنیا حاوی راز ها و پیام های