لیست قیمت چاپ دیجیتال

لیست قیمت چاپ سربرگ دیجیتال

[table “” not found /]

 

لیست قیمت چاپ پاکت دیجیتال

[table “” not found /]

 

لیست قیمت چاپ تراکت دیجیتال

[table “” not found /]

 

لیست قیمت چاپ بروشور دیجیتال

نوع کاغذخدماتسایزتا 100 عددتا 300 عددتا 500 عددزمان تحویل
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 20دورو : 3500دورو : 3000دورو : 2500فوری 1 ساعته
گلاسه 200 گرمخط تا29 × 20دورو : 4000دورو : 3500دورو : 3000فوری 1 ساعته
کتان 120 گرمخط تا29 × 20دورو : 3500دورو : 3000دورو : 2500فوری 1 ساعته
کتان 300 گرمخط تا29 × 20دورو : 4500دورو : 4000دورو : 3500فوری 1 ساعته

 

لیست قیمت چاپ کاتالوگ دیجیتال

جنس کارسایزتا 100 عددتا 200 عددتا 300 عددتا 500 عددزمان تحویل
گلاسه 250 گرمA4یکرو : 3000
دورو : 4000
یکرو : 2800
دورو : 3800
یکرو : 2600
دورو : 3600
یکرو : 2400
دورو : 3400
فوری - 1 ساعته
گلاسه 300 گرمA4یکرو : 3300
دورو : 4300
یکرو : 3000
دورو : 4000
یکرو : 2800
دورو : 3800
یکرو : 2600
دورو : 3600
فوری - 1 ساعته
کتان 300 گرمA4یکرو : 4000
دورو : 5000
یکرو : 3800
دورو : 4800
یکرو : 3500
دورو : 4500
یکرو : 3200
دورو : 4200
فوری - 1 ساعته
کتان 120 گرمA4یکرو : 2000
دورو : 3000
یکرو : 1800
دورو : 2800
یکرو : 1600
دورو : 2600
یکرو : 1400
دورو : 2400
فوری - 1 ساعته
گلاسه 250 گرمA3یکرو : 6000
دورو : 7000
یکرو : 5700
دورو : 6700
یکرو : 5500
دورو : 6500
یکرو : 5200
دورو : 6200
فوری - 1 ساعته
گلاسه 300 گرمA3یکرو : 6300
دورو : 7300
یکرو : 6000
دورو : 7000
یکرو : 5700
دورو : 6700
یکرو : 5500
دورو : 6500
فوری - 1 ساعته
کتان 300 گرمA3یکرو : 8000
دورو : 9000
یکرو : 7700
دورو : 8700
یکرو : 7500
دورو : 8500
یکرو : 7200
دورو : 8200
فوری - 1 ساعته
کتان 120 گرمA3یکرو : 4000
دورو : 5000
یکرو : 3800
دورو : 4800
یکرو : 3500
دورو : 4500
یکرو : 3200
دورو : 4200
فوری - 1 ساعته

 

لیست قیمت چاپ بنر

[table “” not found /]

 

لیست قیمت چاپ رول آپ

[table “” not found /]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.