اخبار تبلیغات دیجیتالی

گوگل
اخبار تبلیغات دیجیتالی

گوگل، پشتیبانی از ناشرانی را که از مدل های عامل جدید بهره می برند، ارائه می کند

گوگل، برندگان چالش نوآوری آسیا اقیانوسیه خود را با هدف تقویت نوآوری دیجیتال و مدل های کسب و کار جدید در سازمان های خبری سراسر منطقه اعلام کرده است.