پایه استند

چاپ استند
لارج فرمت و سازه نمایشگاهی

چاپ استند

استند در زبان انگلیسی به معنای “ایستاده” می باشد و در بحث چاپ، به تابلوهای ایستاده گفته می شود.