قیمت سررسید

چاپ سررسید
چاپ دیجیتال و افست

چاپ سررسید

سررسید به دفتری گفته می شود که شامل تمام ایام، مناسبت ها و رویدادها است و هر یک از آنها در تاریخ مشخص ثبت شده است.