فولدر تهران

چاپ فولدر
چاپ دیجیتال و افست

چاپ فولدر ( پوشه )

چاپ فولدر یا پوشه ابزاری است که می توان اسناد و اوراق را در آن نگهداری نمود و فضایی برای قرارگیری کارت ویزیت و سی دی در آن تعبیه نمود .