ضخامت تخته شاسی

چاپ تخته شاسی
لارج فرمت و سازه نمایشگاهی

چاپ تخته شاسی

نوعی تخته از جنس MDF می باشد که برای ساختن تابلو از آن استفاده می شود. تخته شاسی در ابعاد و ضخامت های گوناگونی در بازار موجود است. این نوع تابلو به دلیل قیمت منصفانه و زیبایی خاصش، بسیار مورد توجه عموم قرار گرفته و استفاده های بسیار زیادی از آنها نیز می شود.