برچسب: خدمات پس از چاپ

چاپ قبض
چاپ دیجیتال و افست

چاپ قبض

چاپ قبض رسید برای این مورد استفاده قرار میگیرد که شما توانایی ارائه کالا، خدمات و محصولات به صورت آنی را به مشتری ندارید و بایستی پروسه ای برای تحویل طی شود.

چاپ فاکتور فروش
چاپ دیجیتال و افست

چاپ فاکتور فروش

چاپ فاکتور فروش فاکتور فروش سندی رسمی است که در ازای خرید و پرداخت وجه، توسط فروشنده به خریدار ارائه می شود. در حال حاضر