تابلوی فلکسی

چاپ فلکس
لارج فرمت و سازه نمایشگاهی

چاپ فلکسی

فلکس مدیا یا متریالی است که در ساخت تابلوهای سر درب و گاهی اوقات لایت باکس و … از آن استفاده می شود. فلکس یا فلکسی کاربردهای بسیار زیادی دارد و چون هم خانواده بنر می باشد