آموزش چسباندن شبرنگ

برش شبرنگ
لارج فرمت و سازه نمایشگاهی

برش شبرنگ و روز رنگ

شبرنگ نوعی لیبل خاص است که خاصیتی دارد که در تاریکی شب، اگر نور به آن تابانده شود، باعث می شود نور تابیده شده با قدرت بیشتری منعکس شود