عکاسی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی صنعتی یکی از شاخه های هنر عکاسی می باشد که به عنوان یک رشته مجزا معرفی می شود. از آنجایی که این شاخه از عکاسی به بازار کسب و کار ارتباط دارد، بسیار حائز اهمیت است و تجهیزات حرفه ای خاص خود را داراست. شاید با گفتن اینکه که عکاسی صنعتی، رقابت بسیار زیادی با عکاسی مدلینگ دارد، بتوانید به ارزش این مقوله پی ببرید. در عکاسی صنعتی به طور حرفه ای به معرفی فعالیت ها، محصولات، خدمات و … پرداخته می شود. این معرفی به واسطه افراد حرفه ای متخصص در زمینه عکاسی انجام می پذیرد. از آنجایی که وظیفه عکاسی صنعتی جلب نظر عموم مردم می باشد، باید به گونه ای طراحی شود که بتواند بهترین نما را از فعالیت ها ارائه دهد. فعالان اقتصادی بر این عقیده اند که عکاسی حرفه ای صنعتی، می تواند تعیین کننده پیشرفت یک صنعت یا فعالیت اقتصادی باشد.