چاپ افست

چاپ افست

چاپ افست از انواع چاپ می باشد که فرآیند کار در چاپخانه و توسط ماشین های چاپ عظیم صورت میگیرد. نحوه کار آن به این صورت می باشد که طرح مورد نظر با استفاده از مواد شیمیایی بر روی صفحاتی به نام “زینک” برگردان میشود و سپس طرح مورد نظر توسط فشاری که سیلندرهای ماشین چاپ بر روی کاغذ وارد میکنند برگردانده می شود. در چاپ افست امکان چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا (از پایین ترین گرماژ موجود تا بالاترین گرماژ) و همچنین فلز وجود دارد. به دلیل فرآیند زمان بر چاپ افست، امکان چاپ در تعداد پایین وجود ندارد (جهت چاپ تعداد پایین از چاپ دیجیتال استفاده می شود). به دلیل اینکه در چاپ افست از ورق های بزرگ کاغذ استفاده می شود و امکان چاپ چند نوع کار به صورت همزمان وجود دارد، هزینه پایینتری نسبت به دیجیتال داشته و همچنین کیفیت بالاتری ارائه میکند.