لیست قیمت چاپ سربرگ

در این بخش شما می توانید لیست قیمت چاپ سربرگ را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و همچنین سفارش کار با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت چاپ سربرگ افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمتزمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 830.000
دورو : 1.170.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029.7 × 21یکرو : 1.300.000
دورو : 1.600.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029.7 × 21یکرو : 2.300.000
دورو : 2.700.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 530.000
دورو : 700.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200021 × 14.8یکرو : 700.000
دورو : 900.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500021 × 14.8یکرو : 1.600.000
دورو : 1.900.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 980.000
دورو : 1.480.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 620.000
دورو : 850.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 1.350.000
دورو : 1.850.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 720.000
دورو : 950.000
7 روز کاری
کارتی 140 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 1.800.0007 روز کاری
کارتی 140 گرم A4200029.7 × 21یکرو : 2.500.0007 روز کاری
کارتی 140 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 970.0007 روز کاری
کارتی 140 گرم A5200021 × 14.8یکرو : 1.600.0007 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ سربرگ دیجیتال

نوع کاغذ100 عدد200 عدد300 عدد500 عدد1000عددسایززمان تحویل
تحریر 80 گرم A5150.000275.000375.000550.0001.000.00014/5 × 21فوری
تحریر 80 گرم A4300.000550.000750.0001.100.0002.000.00029/7 × 21فوری
کتان 120 گرم A4400.000700.000950.0001.500.0002.500.00029/7 × 21فوری
کوتد 120 گرم A4400.000700.000950.0001.500.0002.500.00029/7 × 21 فوری