لیست قیمت چاپ فاکتور

در این بخش شما می توانید لیست قیمت چاپ فاکتور را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و همچنین سفارش کار با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت چاپ فاکتور

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (معمولی)A41000 شماره450.000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (معمولی)A51000 شماره300.000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (کاربن لس)A41000 شماره1.400.000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (کاربن لس)A51000 شماره750.000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (معمولی) A41000 شماره650.000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (معمولی)A4500 شماره400.000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (معمولی)A51000 شماره400.000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (کاربن لس)A41000 شماره850.000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (کاربن لس)A4500 شماره500.000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (کاربن لس)A51000 شماره500.000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (معمولی)A41000 شماره1.000.000 تومان7 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (معمولی)A51000 شماره600.000 تومان7 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس)A41000 شماره1.200.000 تومان7 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس)A51000 شماره800.000 تومان7 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (معمولی)A41000 شماره1.200.000 تومان7 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (معمولی)A51000 شماره800.000 تومان7 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس)A41000 شماره1.600.000 تومان7 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس)A51000 شماره1.000.000 تومان7 روز کاری