لیست قیمت چاپ تراکت

در این بخش شما می توانید لیست قیمت چاپ تراکت را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و همچنین سفارش کار با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت چاپ تراکت افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029 × 20یکرو : 660.000
دورو : 860.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 960.000
دورو : 1.190.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029 × 20یکرو : 1.980.000
دورو : 2.350.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 430.000
دورو : 530.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 590.000
دورو : 850.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 1.050.000
دورو : 1.480.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 290.000
دورو : 350.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 390.000
دورو : 490.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 620.000
دورو : 790.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A3100040 × 29یکرو : 1.550.000
دورو : 1.950.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A3200040 × 29یکرو : 2.150.000
دورو : 2.650.000
5 روز کاری
تحریر 80 گرم A3500040 × 29یکرو : 3.800.000
دورو : 4.480.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A3100040 × 29یکرو : 1.450.000
دورو : 1.850.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A3200040 × 29یکرو : 2.450.000
دورو : 2.800.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A3500040 × 29یکرو : 4.950.000
دورو : 5.500.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4100029 × 20یکرو : 790.000
دورو : 990.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 1.250.000
دورو : 1.600.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4500029 × 20یکرو : 2.650.000
دورو : 2.950.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 500.000
دورو : 750.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 800.000
دورو : 950.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 1.600.000
دورو : 1.950.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 350.000
دورو : 480.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 550.000
دورو : 650.000
5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 920.000
دورو : 990.000
5 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4100029 × 20یکرو : 1.150.000
دورو : 1.300.000
5 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4200029 × 20یکرو : 1.850.000
دورو : 2.150.000
5 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4400029 × 20یکرو : 3.200.000
دورو : 3.850.000
5 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 880.000
دورو : 990.000
5 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 1.250.000
دورو : 1.650.000
5 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5400020 × 14.5یکرو : 1.600.000
دورو : 2.100.000
5 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت فوری 6 ساعته افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 1.400.000
دورو : 1.600.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 1.050.000
دورو : 1.250.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 560.000
دورو : 650.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 1.750.000
دورو : 1.950.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 990.000
دورو : 1.190.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 500.000
دورو : 680.000
6 ساعته