لیست قیمت چاپ پاکت

در این بخش شما می توانید لیست قیمت چاپ پاکت را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و همچنین سفارش کار با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت چاپ پاکت افست

نوع کاغذتیراژقیمت نامه
29 × 23
قیمت A5
34.5 × 24.5
قیمت A4
48 × 34.5
قیمت A3
67 × 47.5
زمان تحویل
پاکت تحریر 80 گرم10001.100.0001.100.0001.800.0003.600.0007 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم20001.600.0001.700.0002.900.0005.400.0007 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم50003.100.0003.400.0003.500.00010.800.0007 روز کاری
پاکت تحریر 100 گرم10001.400.0001.400.0002.150.0003.700.0007 روز کاری
پاکت تحریر 120 گرم1000---3.900.0007 روز کاری
پاکت کتان 120 گرم10001.600.0001.900.0002.700.0004.600.0007 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم10001.250.0001.950.0004.000.0004.600.0007 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم20001.800.0002.500.0004.100.0007.100.0007 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم50003.700.0004.500.0007.800.00015.800.0007 روز کاری
پاکت 140 گرم کارتی10001.700.0001.900.0002.700.000-12 روز کاری
پاکت 140 گرم کارتی20002.800.0002.900.0004.600.000- 12 روز کاری
پاکت کرافت 80 گرم10001.400.0001.480.0002.600.000-10 روز کاری
پاکت کرافت 80 گرم20002.000.0002.400.0003.800.000-10 روز کاری
پاکت کرافت 80 گرم50003.900.0004.500.0007.900.000-10 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ پاکت دیجیتال

نوع کاغذ100 عدد200 عدد300 عدد500 عدد1000 عددسایززمان تحویل
تحریر 80 گرم نامه300.000550.000750.0001.100.0002.000.00022 × 11فوری
تحریر 80 گرم A5350.000650.000900.0001.400.0002.500.00021 × 14.5فوری
تحریر 80 گرم A4450.000850.0001.200.0001.800.0003.000.00029.7 × 21فوری