لیست قیمت چاپ بروشور

در این بخش شما می توانید لیست قیمت چاپ بروشور را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و همچنین سفارش کار با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت چاپ بروشور افست

نوع کاغذخدماتسایزتیراژقیمتزمان تحویل
گلاسه 135 گرمتا شده29 × 201000دورو : 1.800.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 135 گرمتا شده29 × 202000دورو : 2.600.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 135 گرمتا شده40 × 291000دورو : 3.200.000 تومان7 روز کاری
گلاسه 135 گرمتا شده40 × 292000دورو : 4.300.000 تومان7 روز کاری
تحریر 80 گرمتا شده29 × 201000دورو : 1.300.000 تومان7 روز کاری
تحریر 80 گرمتا شده29 × 202000دورو : 1.950.000 تومان7 روز کاری
تحریر 80 گرمتا شده40 × 291000دورو : 2.500.000 تومان7 روز کاری
تحریر 80 گرمتا شده40 × 292000دورو : 3.300.000 تومان7 روز کاری