لیست قیمت چاپ بنر

در این بخش شما می توانید لیست قیمت چاپ بنر را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره و همچنین سفارش کار با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست قیمت چاپ بنر

جنس کارتا 10 متر مربعتا 50 متر مربعتا 100 متر مربع
بنر خارجی 10 انس 4 پس75000 تومان65000 تومان60000 تومان
بنر ایرانی 10 انس 4 پس40000 تومان35000 تومان30000 تومان