داستان انیمیشن

استوری بورد انیمیشن چیست ؟
انیمیشن و موشن گرافیک

استوری بورد انیمیشن چیست ؟

اگر به انیمیشن علاقمند باشید، حتما می دانید که استوری بورد فیلمنامه یا داستان انیمیشن است. در واقع استوری بورد یک نمونه اولیه از تصویرسازی